• care program

  CARE PROGRAMMA

  Systeemoptimalisatie, commissioning,
  functioneel nazicht

  ONTDEKKEN
 • hydronic design software

  HYDRONIC DESIGN SOFTWARE

  De meest krachtige reken- en simulatiesoftware
  voor het optimaliseren van het ontwerp van HVAC-installaties

  ONTDEKKEN
 • hydronic design software

  CALEFFI ACADEMY

  Praktische opleidingen systeemoptimalisatie:
  inregelen en warmtesystemen

  ONTDEKKEN

BECAUSE WE CARE

De juiste ondersteuning en hulp in elke fase van een project, dat is waar Caleffi in gelooft. Wij vinden het belangrijk dat je op de meest efficiënte manier verder geholpen kan worden om de beste installatie op te leveren. Of het nu gaat om de optimalisatie van het hydraulisch systeem of assistentie op de werf, Caleffi kan jouw betrouwbare partner hierin zijn.

CARE PROGRAMMA

Het ontwerpen, berekenen en uitvoeren van een hydraulische installatie is geen simpele opdracht. Rekening houden met duurzaamheidsaspecten, energieverplichtingen, optimalisatie van een systeem, systeeminregeling, etc... Het is tegenwoordig een complex gegeven.

Met de drie formules binnen het Caleffi CARE Programmma kunnen we op basis van de juiste informatie versterking bieden in elke fase van je project.

HYDRONIC CARE

Je hydraulisch concept is klaar en je wil je HVAC-installatie optimaliseren om het hoogste rendement te garanderen.

 • CARE: Caleffi kan je helpen in de optimalisatie van de hydraulische componentselectie binnen het vooropgestelde concept, met behulp van de unieke Caleffi Hydronic Design systeemsoftware. Bovendien geven we advies over het vermogen van de ketel, het buffervolume, de selectie van inregelventielen...
 • TARIEF: Het tarief is afhankelijk van het type en de grootte van de installatie. Richtprijs vanaf 760€ (excl. btw).
 • DOE-HET-ZELF: ga zelf aan de slag met de software. Wat je zelf doet, doe je meestal beter! Ben je geïnteresseerd in de systeemsoftware? Bekijk alle informatie.

COMMISSIONING

Je hydraulisch plan is klaar om uitgevoerd te worden, maar je wil graag bijkomende adviezen.

 • CARE: Caleffi adviseert in de j uiste keuzen van componenten en de installatie ervan. Ook op de werf kan een controle uitgevoerd worden van pompdebieten, opvoerhoogtes en inregelventielen, en van de elektrische en hydraulische verbindingen van distributie-units. Bovendien kan er een inregelrapport opgesteld worden.
 • TARIEF: 88€/uur (excl. btw).

FIELD CARE

Wanneer de hydraulische installatie is opgeleverd maar deze niet optimaal blijkt te werken, kan een functioneel nazicht uitgevoerd worden.

 • CARE: Problemen in de hydraulische balans, disfuncties in de installatie waardoor distributie-units niet optimaal werken, kunnen ter plekke geanalyseerd worden waarna een concrete oplossing besproken wordt.
 • TARIEF: 78€/uur (excl. btw).

INTERESSE? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Samen bekijken we het project en onderzoeken we waar Caleffi ondersteuning kan bieden. Bekijk hier alvast de algemene voorwaarden.

+32 (0)89 38 68 68 info.be@caleffi.com

HYDRONIC
DESIGN SOFTWARE

Hoe werkt het?

HVAC optimalisatie door unieke systeem software

Met deze intuïtieve software ontwerp je snel een functionele installatie met behulp van principeschema’s en grondplannen, om deze vervolgens uit te breiden tot een gedetailleerde en volledig geoptimaliseerde HVAC-installatie.

Deze software is voor elke installateur, ingenieur, project team, studiebureau, technische ondersteuningsdienst... kortom elke HVAC-professional die voor elke opdracht de beste oplossing wil bieden.

swipe
 • Hier kan je de verschillende software oplossingen terugvinden. Kies de oplossing afhankelijk van de diensten die jouw bedrijf aanbiedt.
Caleffi Hydronic
Design BASIC
Caleffi Hydronic
Design BASIC "UP"

SYSTEEMFUNCTIES

Componentintegratie Enkel Caleffi componenten Enkel Caleffi componenten
Aantal projecten bewaren Onbeperkt Onbeperkt
Aantal toe te passen warmtebronnen Max. 2 Onbeperkt
Aantal toe te passen koelbronnen Max. 1 Onbeperkt
Totaal thermisch vermogen verwarming 350 kW. Onbeperkt
Totaal thermisch vermogen koeling 150 kW. Onbeperkt
Aantal toe te passen pompen Max. 5 Onbeperkt
Toe te passen leidingdiameter Onbeperkt Onbeperkt

ONTWERP

Drag & drop interface + +
Modellenbibliotheek voor hydraulische schakelingen + +
Samenstellen van eigen bibliotheek met herbruikbare modellen + +
Voorbeelden verschillende systeemconcepten + +
Controle op ontwerpfouten + +
Export van schema's, grondplannen en meetstaten + +

BEREKEN

Ontwerpdebieten, leidingdiameters, hydraulische schakelingen en combinaties, pompfiches + +
Foutcontrole op parameterinput + +
Analyse reële klepautoriteit versus gewenste waarden + +
Analyse hydraulische balans + +
Export van geoptimaliseerde meetstaat, inregelrapport, pompfiches + +
LICENTIE per jaar per gebruiker (excl. BTW) GRATIS € 300,- /upgrade/project
BASIC "UP" biedt de mogelijkheid tot 5 keer per jaar een upgrade aan te vragen. Per upgrade kan men 1 project ontwerpen gedurende een looptijd van 18 maanden.

INTERESSE? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Samen bekijken we het project en onderzoeken we waar Caleffi ondersteuning kan bieden. Bekijk hier alvast de algemene voorwaarden.

CONTACT

CALEFFI HYDRONIC DESIGN

Een unieke systeemsoftware waarmee je HVAC-installaties kan ontwerpen, berekenen en simuleren

Laat je overtuigen

">

Basisbeginselen voor het opzetten van een hydraulisch concept

">

Optimalisatie en component selectie

">

Opsporen en verhelpen van hydraulische conflicten

">

COMING SOON

">

HULP
& VRAGEN

Een overzicht van de meest voorkomende vragen kan je hier terugvinden.

ONTDEKKEN

CALEFFI ACADEMY

De opleidingsdagen voor inregelen zijn inmiddels afgelopen. In oktober kan je nog deelnemen aan de opleidingsdagen over drinkwaterbeveiliging. In augustus organiseren we ook een workshop rond engineering m.b.v. de Caleffi Hydronic Design software.

OPLEIDING DRINKWATERBEVEILIGING

In deze opleiding doorlopen we het brede spectrum van drinkwaterbeveiliging: verschillende sanitaire installaties, legionellapreventie, terugstroombeveiliging, drukverschillen en waterslag. Er zal ook worden ingegaan op de nieuwe BBT richtlijnen.

WORKSHOP HYDRONIC DESIGN

Deze workshop is een specifieke opleiding rond de Caleffi Hydronic Design software. Je leert er de basics om in de software een hydraulisch concept te ontwerpen en te optimaliseren. Je krijgt er alle tips & tricks mee.

De opleidingsdagen starten om 10u00 en eindigt om 17u00, en is gratis. Er is een lunch voorzien.
>> 30 augustus 2017 Universiteit Antwerpen
>> 31 augustus 2017 Louvain-la- Neuve (franstalig)

Inschrijven kan enkel als je een CHD-licentie hebt, of hebt aangevraagd. Voor meer info over de opleiding, bel naar 089 38 68 68. Inschrijven kan via academy.nl@caleffi.com.

SCHRIJF JE NU IN

de plaatsen zijn beperkt

Wegens de intensieve begeleiding tijdens de workshops, zijn er per opleidingsdag max. 40 plaatsen voor deelnemers voorzien.
Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

swipe

BELGIË

OPLEIDING DRINKWATERBEVEILIGING
Westerlo 03 oktober 2017
Nazareth 04 oktober 2017
Louvain la Neuve 10 oktober 2017

CONTACTGEGEVENS:

Ben je ook geïnteresseerd in het CARE Programma? Geef aan waarin je geïnteresseerd bent en we contacteren je zo snel mogelijk.

 • Ik ben geïnteresseerd in het CARE Programma
 • Ik ben geïnteresseerd in de HYDRONIC DESIGN software
 • Ik ben geïnteresseerd in een specifieke opleiding
 • Ik heb dringend hulp nodig met een project
 • Ik wens een afspraak
 • Ik schrijf me enkel in voor de Caleffi Academy opleiding
 • Ik ga akkoord met de voorwaarden van inschrijving van Caleffi Academy. Lees hier de voorwaarden

Duid minstens één optie aan, meerdere opties zijn mogelijk

Ik ga akkoord met de voorwaarden van inschrijving van Caleffi Academy. Lees hier de voorwaarden.

Verzend
SCHRIJF JE SNEL IN!
+

CONTACT

Voor dringende vragen en oplossingen, contacteer het Caleffi CARE-team op:

Of vul hier je gegevens in en we nemen snel contact met op


Laat ons weten waarin je geïnteresseerd bent en we contacteren je zo snel mogelijk.

 • Ik ben geïnteresseerd in het CARE Programma
 • Ik ben geïnteresseerd in de HYDRONIC DESIGN software
 • Ik ben geïnteresseerd in een specifieke opleiding
 • Ik heb dringend hulp nodig met een project
 • Ik wens een afspraak
 • Ik schrijf me enkel in voor de Caleffi Academy opleiding
 • Ik ga akkoord met de voorwaarden van inschrijving van Caleffi Academy. Lees hier de voorwaarden

Duid minstens één optie aan, meerdere opties zijn mogelijk

Verzend

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN EN SOFTWARE VAN CALEFFI INTERNATIONAL N.V. (hierna te noemen: "Caleffi")

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de goederen geleverd door CALEFFI INTERNATIONAL NV, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 6004 AX Weert (Nederland), Moesdijk 10, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Limburg onder het nr. 33208270, op vraag van de afnemer, en overeenkomstig het voorstel van Caleffi waaraan onderhavige voorwaarden zijn onderworpen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten welke door Caleffi worden gegeven respectievelijk aanvaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende aanvullende overeenkomsten en rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.3. De eventuele algemene voorwaarden van de afnemer en andere op documenten van de afnemer afgedrukte bepalingen worden bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Caleffi zijn vrijblijvend, waardoor Caleffi gerechtigd is zonder enige schadeplicht een aanbod te herroepen, uiterlijk onverwijld na de aanvaarding van het aanbod door de afnemer.

2.2. In catalogi, brochures, afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, schema's, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke opgenomen gegevens zijn slechts bindend voor Caleffi indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Genoemde bescheiden blijven eigendom van Caleffi.

2.3. Een overeenkomst tussen Caleffi en een afnemer komt eerst tot stand nadat Caleffi de bestellingen of opdrachten van de afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd, dan wel feitelijk door Caleffi met de verzending van de te leveren goederen is aangevangen.

2.4. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van de afnemer en de schriftelijke bevestiging van Caleffi is uitsluitend deze bevestiging bindend.

3. De levering

3.1. De levering omvat de te leveren zaak zoals in de aanbieding omschreven en door de partijen is overeengekomen.

3.2. Levertijden en opleveringsdata worden slechts bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van deze termijn heeft de afnemer geen aanspraak op enige schadevergoeding noch recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de opgegeven leveringstermijn en/of opleveringsdatum als een fatale termijn moest worden beschouwd. Bij niet tijdige levering dient Caleffi eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een termijn van minimaal dertig dagen om alsnog te presteren.

3.3. Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de afnemer met de uitvoering van enige verplichting in vertraging is als gevolg van overmacht.

3.4. Tenzij partijen anders overeenkomen, worden de door de afnemer bij Caleffi bestelde diensten of software ter beschikking gesteld op de hoofdzetel van Caleffi te Weert (NL). Partijen dienen concreet af te spreken inzake de gegevensoverdracht via beveiligde kanalen of de uitvoering van diensten bij de afnemer.

3.5. Het risico met betrekking tot de te leveren zaken gaat over op de afnemer zodra de zaken gereed zijn voor verzending aan de afnemer.

4. Prijs

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de prijzen berekend vanaf de ter beschikking stelling van de software in de hoofdzetel van Caleffi of de uitvoering van de diensten vanuit de hoofdzetel van Caleffi. Indien er werkzaamheden van welke aard ook dienen uitgeoefend te worden bij de afnemer kunnen hiervoor afzonderlijke kosten in rekening worden gebracht.
De geldende prijzen luiden in Euro, exclusief BTW.

5. Betaling

5.1. Tenzij anders is overeengekomen, zal de afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan Caleffi betalen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven, zal de afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

5.2. Indien de afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan, komt de afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim.

5.3. Gedurende de periode dat de afnemer in verzuim is als in het vorige lid bedoeld, is de afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1,5%.

5.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door de afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van de afnemer.

5.5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

5.6. Alvorens tot levering over te gaan, is Caleffi te allen tijde gerechtigd te eisen dat de prijs tot 50% bij vooruitbetaling wordt voldaan, dan wel te eisen dat een garantie wordt afgegeven voor 50% van het offertebedrag.

6. Onderaanneming

6.1. Caleffi is gerechtigd om een deel of het geheel van haar prestaties uit te besteden in onderaanneming aan derden met een specifieke bekwaamheid of ervaring.

6.2. De onderaannemer zal de afnemer rechtstreeks factureren en de afnemer verbindt zich ertoe de onderaannemer rechtstreeks te betalen.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1. Caleffi is enkel verbonden door de contractuele bepalingen en niet door algemene of bijzondere doelstellingen van de klant.

7.2. Behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van Caleffi of werknemers van Caleffi is toegebracht, is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

7.3. De door Caleffi aangeboden diensten zijn een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Derhalve is Caleffi nooit verantwoordelijk voor het eindresultaat, vermits haar tussenkomst louter adviserend is.
In alle gevallen waarin Caleffi gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het hoogste bedrag van de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, indien de schade gedekt is door een verzekering van Caleffi, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd, tenzij volgens een dwingendrechtelijke regel anders is bepaald.

7.4. Caleffi kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor reële, directe, persoonlijke en onbetwistbare schade die wordt geleden door de klant, in zover de klant het bewijs heeft geleverd dat er een oorzakelijk verband is tussen een fout van Caleffi en de schade; zo worden indirecte schade, handelsverlies (verliezen), verlies van productiviteit, winsten, merkimago, contract(en), investering(en), bestanden of gegevens uitgesloten. Tevens kan Caleffi niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.

7.5. De afnemer dient in geval van het bovenstaande al het mogelijke te ondernemen ten einde de mogelijke te lijden schade te minimaliseren.

7.6. Iedere wijziging van de materialen of prestaties, zonder tussenkomst of toelating van Caleffi, ontneemt Caleffi van iedere aansprakelijkheid en doet iedere garantie vanwege Caleffi vervallen.

8. Klachten

8.1. Klachten dienen binnen 2 dagen na aflevering der zaken aan Caleffi schriftelijk en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.2. Klachten over facturen dienen in geval deze gelijk met de zaken aan de afnemer worden overhandigd terstond aan Caleffi kenbaar te worden gemaakt. Indien de facturen worden verzonden, dienen klachten over die facturen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en uitdrukkelijk bij Caleffi te worden ingediend.

8.3. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt de afnemer geacht de geleverde zaken, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de klachten niet meer in behandeling genomen.

8.4. Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens Caleffi.

8.5. Gebreken aan een deel van het geleverde geeft de afnemer niet het recht tot afkeuring van het geheel.

9. Overmacht

9.1. Ingeval van omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen en die niet aan Caleffi zijn toe te rekenen (hierna: overmacht) worden de verplichtingen van Caleffi gedurende het voordoen van deze omstandigheden opgeschort.

9.2. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen. Hierdoor ontstaat geen verplichting tot schadevergoeding.

9.3. Indien Caleffi voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen, is Caleffi gerechtigd het reeds geleverde c.q. te leveren afzonderlijk te factureren.

9.4. Caleffi heeft daarnaast het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer van Caleffi verlangt dat Caleffi de levering uitvoert ondanks het voordoen van een of meer omstandigheden, welke omstandigheden zodanig zijn dat de nakoming voor Caleffi wegens het voordoen daarvan onevenredig, onmogelijk of zeer moeilijk is. Hieronder zijn in ieder geval omstandigheden die als overmacht zijn te beschouwen te begrijpen, alsook bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, werkgeversstaking (lock-out), transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, storingen in de levering van energie, genoemde omstandigheden zowel in het bedrijf van Caleffi als bij derden van wie Caleffi de benodigde zaken en/of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

9.5. Wenst de afnemer van zijn rechten uit niet-nakoming gebruik te maken dan moet de afnemer Caleffi steeds eerst de gelegenheid bieden gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 10.4.

10. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens Caleffi niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, indien ten laste van de afnemer beslag van welke aard dan ook, hetzij executoriaal hetzij conservatoir, wordt gelegd, en in algemene zin in al die gevallen waarin na het sluiten van de overeenkomst aan Caleffi omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Caleffi goede grond geven te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, heeft Caleffi het recht om de door Caleffi met deze afnemer gesloten overeenkomst(en) dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden c.q. te wijzigen door een schriftelijke verklaring aan de afnemer zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist dan wel de nakoming van haar verbintenis op te schorten, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

11. Vertrouwelijkheid

11.1. De volgende informatie wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie (hierna “informatie”): alle informatie van elke aard dan ook met inbegrip van elementen die betrekking hebben op het contract en de toepassing ervan, met betrekking tot beide partijen, hun onderaannemers, leveranciers of klanten, verkregen in samenhang met het contract en door de verstrekkende partij gemeld als vertrouwelijk of die door de eigen aard ervan vertrouwelijk is.

11.2. Is geen vertrouwelijke informatie: informatie die de ontvangende partij vooraf reeds kende of als deze informatie reeds vrij beschikbaar was, Informatie die reeds algemeen gekend is door het grote publiek zonder schending van onderhavige vertrouwelijkheidsclausule, en tenslotte Informatie de welke afkomstig is van de ontvangende partij.

11.3. De partijen verbinden zich ertoe alle elementen van het contract en van haar toepassing vertrouwelijk te houden.

11.4. De afnemer verbindt zicht ertoe alles in het werk te stellen om de absolute vertrouwelijkheid te bewaren over de methodes en tools van Caleffi waarvan de afnemer kennis heeft ten gevolge van een contract.

11.5. De afnemer verbindt zich er toe bovenstaande vertrouwelijkheidsbepalingen op te leggen opzichtens haar personeel en iedere gemachtigde derde.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Op alle overeenkomsten tussen Caleffi en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Caleffi, tenzij de afnemer binnen een maand nadat Caleffi schriftelijk een beroep op het onderhavige beding heeft gedaan, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

12.4. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

13. Wijzigingen

13.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

13.2. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

14. Taal

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling.

15. Deponering

Deze algemene voorwaarden van Caleffi International N.V. zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond onder nummer...

16. Intellectuele Eigendom

16.1. Beide partijen behouden de exclusieve intellectuele eigendomsrechten over hun octrooien, know-how, technieken, auteursrechten en kennis die hen ieder toebehoren op de datum van ondertekening van het contract.

16.2. Daarnaast wordt het volgende voorzien: in geval één van de partijen voor de noden van een project de software, studies en meer in het algemeen creaties waarop intellectuele eigendomsrechten rusten en die behoren tot de andere partij of waarop de andere partij een gebruikrecht heeft, wil gebruiken, geldt het volgende:

16.2.1. Voor wat betreft software, studies of creaties waarvan een partij enige eigenaar is, kan deze partij aan de andere partij een persoonlijk, betalend, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht overdragen, beperkt tot de duur van een project en enkel voor de noden van het project, voor het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg.

16.2.2. Voor wat betreft de software, studies of creaties waarover een partij slecht over een gebruiksrecht heeft (licentie), doet deze partij de nodige inspanningen, alvorens de terbeschikkingstelling aan de andere partij, om van de eigenaar van de rechten toestemming te verkrijgen ten einde deze software, studies of creaties ter beschikking te stellen aan de andere partij, zij het persoonlijk, betalend, niet-exclusief en niet-overdraagbaar, beperkt tot de duur van een project en enkel voor de noden van het project, voor het grondgebied van België, Nederland en Luxembourg.

16.2.3. Voor wat betreft de software dewelke Caleffi gemachtigd is te verkopen, kan Caleffi aan de afnemer een betalende, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie doorverkopen, voor het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg.

17. Algemene Bepalingen

17.1. Indien een of meer bepalingen van het contract ongeldig zouden zijn op grond van de wet of een reglementering of ongeldig zouden worden verklaard door een beslissende uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen van het contract volledig van kracht blijven.

17.2. Caleffi is gerechtigd om de naam van de afnemer en de geleverde diensten te gebruiken als referentie.

17.3. De afnemer kan geen enkel contract (zowel diensten als software) aan een derde partij overdragen, inbegrepen aan filialen of aan de moederonderneming, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Caleffi. Caleffi is gerechtigd om het contract over te dragen aan een filiaal binnen de groep Caleffi.

17.4. Onderhavige algemene voorwaarden heffen de algemene voorwaarden op die voordien van kracht waren.

17.5. Caleffi behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en vraagt de afnemer alvorens hij een bestelling doet, na te gaan of hij in het bezit is van de geldende algemene voorwaarden.

Dank je!

We nemen spoedig contact met je op.

SLUIT